Dobre słowo w Łomiankowskich domach

Aktualności

Nasze cele

Poznaj cele Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna
Go to Propagowanie postaw i wartości patriotycznych

Propagowanie postaw i wartości patriotycznych

podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, popularyzacja i wspieranie edukacji historycznej, umacnianie tożsamości i kultury narodowej

Go to podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju rodziny

podejmowanie inicjatyw na rzecz rozwoju rodziny

w duchu etyki katolickiej, ochrony i promocji zdrowia w tym troska o zachowanie życia ludzkiego i stworzenie właściwych warunków jego rozwoju od chwili poczęcia do naturalnej śmierci

Go to UMACNIANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

UMACNIANIE SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO

rozwijanie i umacnianie wśród społeczeństwa polskiego postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, wspieranie działalności wspólnot lokalnych

Go to ochrona praw i swobód obywatelskich

ochrona praw i swobód obywatelskich

oraz podejmowanie i wspieranie inicjatyw na rzecz rozwoju demokratycznego, praworządnego i niepodległego państwa polskiego,

NASZA MISJA

Celem, misją Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna jest poszukiwanie i pielęgnowanie takich obszarów i wartości, które mogą i powinny być dobrem wspólnym dla wszystkich, którzy poczuwają się do bycia Polakami, dobrem wspólnym naszej Ojczyzny.
Naszym dobrem wspólnym jest prawda

Celem i misją Stowarzyszenia jest, by w oparciu o prawdę i dążenie do prawdy organizować i wspierać wszelkie działania mające na celu odbudowywanie pamięci historycznej, krzewienie i rozwój kultury, wychowywanie dzieci i młodzieży, pielęgnowanie piękna i czystości języka ojczystego, poznawanie i rozwój różnych obszarów naszego kraju, przywracanie wartościom chrześcijańskim należytego im miejsca w życiu społecznym i wspólnotowym.

MARCIN BOGDAN
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dobro Wspólne

  • to prawda o Polsce bez przekłamań, fałszu i kolorozywania

  • bogate, piękne i jedyne w swoim rodzaju dzieło wielu pokoleń

  • jej dziedzictwo kulturowe i miejsca pamięci natodowej

  • od 1050-lat stanowią fundament naszej tożsamości jako Narodu

NASZA DRUŻYNA

Jesteśmy na razie niewielką grupą, zróżnicowaną wiekowo i zawodowo, ale łączy nas wszystkich pasja społecznikowska. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem życiowym i zawodowym, chcemy pomagać wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują, a szczególnie młodym, na których czyhają różne zasadzki złego.

MARCIN BOGDAN

Prezes Zarządu
Absolwent a następnie pracownik Politechniki Warszawskiej, w okresie Solidarności i stanu wojennego działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1989 roku prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik i członek zarządów spółek branży przemysłowej. Żonaty, troje dzieci.

AGNIESZKA BOGDAN

Członek Założyciel, Menedżer Projektów
Absolwentka SGGW-AR w Warszawie. Uczestnik, koordynator akcji Stowarzyszenia: Makulatura na studnie, Dzień Życia w Łomiankach, Stop deprawacji. Żona, matka trojga dzieci.

IRENEUSZ WACH

Sekretarz Zarządu
Absolwent Społecznej Akademii Nauk ze specjalizacją zarządzania zasobami ludzkimi. Działacz związkowy, od 1989 związany z NSZZ „Solidarność”.

PROF. ANDRZEJ ZIELIŃSKI

Członek Założyciel
Wiolonczelista, pedagog. Profesor zwyczajny Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Od 1980 należał do „Solidarności”, a od 1998 do RS AWS. Minister Kultury w rządzie Jerzego Buzka.

RYSZARD TOMASZEWSKI

Członek-Założyciel
Wieloletni opozycjonista i konspirator, przedsiębiorca.

TOMASZ SZOSTEK

Członek Stowarzyszenia
Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej.

Nasze motto