Tomasz Szostek

Tomasz Szostek

Tomasz Szostek

Tomasz Szostek, ur. 28 XI 1966 w Radomiu. Absolwent Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych (1991).

1982 – 1990 działacz opozycji antykomunistycznej, współzałożyciel warszawskiego oddziału Solidarności Walczącej; redaktor, autor tekstów w pismach m.in.: Sympatyk, Wolny Strzelec, Alternatywa, Solidarność Walcząca, Warszawski Biuletyn Uliczny; kolporter, drukarz wydawnictw niezależnych. 1988-1990 współpracownik Wydziału Wschodniego SW min przy organizowaniu konferencji Warszawa ʼ90 z udziałem dysydentów z ZSRR. W 1989 współorganizator manifestacji przeciwko obradom Okrągłego Stołu i kontraktowym wyborom. 1986 – 1988 rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach SOR krypt. Szef.

W l. 1992-2004  prowadził działalność gospodarczą, od 2004 na rencie. Autor publikacji z zakresu najnowszej historii Polski zamieszczanych w wydawnictwach IPN. Członek władz statutowych organizacji pozarządowych: Stowarzyszenie Solidarność Walcząca – Oddział Warszawa, Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna, Towarzystwo Miłośników Polskiej Tradycji i Kultury. W 2016 został powołany w skład mazowieckiej Rady Konsultacyjnej do Spraw  Działaczy Opozycji i Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych.

Odznaczony przez Prezydentów RP Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2007), Krzyżem Wolności i Solidarności (2015); wyróżniony przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych odznaką Za Zasługi dla Niepodległości  (2016).