19 grudnia 2016

Zarząd

Zarząd Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna

Marcin Bogdan – Prezes Zarządu więcej
Tomasz Walczak – Wiceprezes Zarządu
Ireneusz Wach – Sekretarz więcej
Małgorzata Domżał Bocheńska – Członek Zarządu
Krzysztof Wacikowski – Członek Zarządu