17-18.03 Sympozjum na UKSW ,, Jak chronić rodzinę przed uzależnieniami i przemocą”

ZAPROSZENIE NA SYMPOZJUM

Jak chronić rodzinę

przed uzależnieniami i przemocą

Odbędzie się ono na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie, przy ul. Wóycickiego 1/3, w dniach 17 -18.03.2018 roku.

Szczegółowy plan Sympozjum:       Sympozjum 2018 (1)

W imieniu organizatorów (Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych
i Profilaktyki Uzależnień WFCH Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego oraz Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej) serdecznie zapraszamy na sympozjum:

Opis wydarzenia:

Dnia 17 marca w auli Schumana będą wystąpienia cenionych znawców tej problematyki, natomiast 18 marca – po debacie panelowej, będzie możliwość wzięcia udziału w jednym z kilku zaproponowanych warsztatów.

Udział w sympozjum jest bezpłatny, prosimy jednak o zgłoszenie swojego udziału w całości sympozjum lub w jego części – z podaniem numeru wybranego warsztatu:

Możliwości pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym i DDA –
mgr Tadeusz Wieszczyk

Cyber–uzależnienia – dr Ewa Michałowska

Pomoc dzieciom z rodzin dysfunkcyjnych – mgr Maria Chmielewska

Przeciwdziałanie przemocy i agresji w rodzinie – dr Irena Grochowska

Pomoc osobom przeżywającym konflikty w rodzinie – dr Paweł Kwas

Wartości w rodzinie – najskuteczniejszą ochroną przed uzależnieniami i przemocą –
mgr Maria i Jan Wierzbiccy

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW:

relacje.profilaktyka@uksw.edu.pl

lub telefonicznie: 576 891 966, w godzinach od 9.00 do 13.00.

Małżonkowie, którzy chcieliby wziąć udział w sympozjum, a nie mają możliwości zapewnienia opieki dzieciom, proszeni są o zgłoszenie liczby, wieku i płci dzieci oraz godzin, w których trzeba zorganizować dla dzieci fachową opiekę.

Osoby, które będą potrzebowały zaświadczenia o udziale w sympozjum lub w warsztacie, proszone są o podanie takiej informacji w zgłoszeniu.

Zapisanym uczestnikom sympozjum MCPS zapewnia bezpłatny catering.

Załączamy program.

W imieniu organizatorów

prof. UKSW, dr hab. Maria Ryś

dr Paweł Kwas