24 marca- NARODOWY DZIEŃ ŻYCIA

Narodowy Dzień Życia jest świętem obchodzonym w Polsce co roku, uchwalonym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwała z dnia 27 sierpnia 2004 roku.

Celem święta jest propagowanie odpowiedzialności za założenie rodziny,

zachęcanie do zakładania rodzin oraz uwrażliwienie na dar życia.

Rodzina – związek kochających się kobiety i mężczyzny obdarzonych dziećmi – jest najlepszym miejscem dla harmonijnego rozwoju tworzących ją osób.

Silna rodzina jest najważniejszym twórcą kapitału ludzkiego, będącego głównym zasobem nowoczesnych społeczeństw.

Zależy nam na pozytywnym przekazie, promocji dobrych wzorów i budowaniu pozytywnego klimatu wokół Rodziny.

22.02.2012 w Łomiankach pod patronatem Burmistrza Tomasza Dąbrowskiego został powołany „Społeczny Komitet Obchodów Narodowego Dnia Życia”

W skład Komitetu weszli dyrektorzy szkół, przedstawiciele Wydziału Studiów nad Rodziną, Miejskiego Domu Kultury, oraz łomiankowskich stowarzyszeń i wspólnot kościelnych.

W 2018 roku Narodowy Dzień Życia w Łomiankach będziemy obchodzili pod hasłem:

ŻYCIE, RODZINA, OJCZYZNA”

Przewodnicząca: Agnieszka Bogdan- Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna

Zastępca przewodniczącego : Alina Skurska – Radna Powiatu Warszawskiego Zachodniego