29.03-5.04.2017 Dziekanów Leśny – wystawa: Krótka historia dlaczego życie jest dobre

Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna i parafia Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym zapraszają w dniach od od 29 marca do 5 kwietnia 2017 r. do zwiedzania wystawy „Krótka historia dlaczego życie jest dobre”. Wystawa jest udostępniona w kościele przy ul. Miłej 52 w Dziekanowie Leśnym. Wcześniej wystawa była prezentowana w kościele parafialnym pw. św. Małgorzaty DM w Łomiankach.

Wystawa fotografii „Krótka historia dlaczego życie jest dobre” jest próbą przedstawienia piękna życia ludzkiego w jego różnorodności i ciągłości. Na 22 planszach ukazano historię człowieka od momentu poczęcia, przez okres prenatalny, dzieciństwo, nastoletniość, wiek dojrzały, starość. Wystawa koncentruje się na urodzie ludzkich emocji oraz bogactwie relacji, jakie ludzi łączą. Jest przejawem zachwytu nad największymi wartościami w życiu: miłością, rodzicielstwem, przyjaźnią, pasją, odwagą, nadzieją, poczuciem humoru, empatią… Jest też zatrzymaniem nad pięknem zwykle niedocenianych chwil codzienności. Projekt jest artystycznym wyrazem przekonania, ze życie ludzkie w każdej fazie, w każdej kondycji jest bezcenne oraz – niekiedy pomimo wielkich ograniczeń – niesie wiele radości i daje szczęście.

 

Premiera wystawy odbyła się w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Wystawa przygotowana pod mecenatem p. Marka Jurka została opracowana przez polskich członków Europejskiej Federacji dla Życia i Godności Człowieka ONE OF US: Fundację JEDEN Z NAS oraz Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka. Autorką prezentowanych zdjęć była Marta Dzbeńska-Karpińska, a koncepcję przygotowała i opracowała Katarzyna Urban.