Dobro wspólne w świetle nauki Jana Pawła II

Św. Jan Paweł II

Św. Jan Paweł II

„Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”

św. Jan Paweł II

 

Pragnę podzielić się kilkoma uwagami, które nasuwa mi nauczanie Jana Pawła II.

„Dobro wspólne” – z czego ono powstaje. Od wieków wiadomo, że równi jesteśmy nie tylko przed Panem Bogiem, a Jego obliczu. W rzeczywistości tej ziemskiej i naszego życia i działania różnimy się wieloma rzeczami i przymiotami. Ideą naszego Stowarzyszenia jest sentencja cytatu Jana Pawła II, a więc zdolność dzielenia się z innymi tym dobrem i w tym zakresie, który każdy z nas posiada.

Zdajemy sobie sprawę z tego, że nie będzie to łatwe, powiem sytuacja społeczeństwa, jej status materialny a także stan świadomości jest bardzo skomplikowany. I to jednak jest naszą szansą, bowiem trzeba zaczynać od małych kroków. Dlatego zwracam się szczególnie do młodzieży. Jej aktywność w ostatnim czasie w Polsce bardzo się wzmogła. To budzi nadzieję i dodaje nam sił. Mamy w Łomiankach szkoły i przedszkola, mamy organizacje harcerskie i sportowe, mamy otwarte na nasze inicjatywy Centrum Kultury, kościół i nasze władze. Musimy więc naszą pracę prowadzić wielotorowo i pomagać w kształtowaniu młodego człowieka, w jego formacji duchowej, jak i cielesnej. Nasz Święty Papież powtarzał nam stale, kiedyśmy jako młodzi, uczący się i studiujący skupiali wokół Niego – „Módl się o swoje powołanie!”. I to powołanie wielorakie, bo cielesne i duchowe, dotyczące mojego życia osobistego, rodzinnego, zawodowego, społecznego, a także politycznego. Uczył nas, że nie możemy biernie przyglądać się rzeczywistości i czekać aż samo coś się w nas ukształtuje, ale musimy zająć się solidną pracą nad sobą, swym wykształceniem, wychowaniem, swym charakterem , słowem – czynnie razem ze swym przewodnikiem, nauczycielem, przyjacielem, pracować nad swoją formacją. Wszystko to powiedział potem jako Papież do nas, z zwłaszcza do młodzieży na Westerplatte….

Jesteśmy na razie niewielką grupą, zróżnicowaną wiekowo i zawodowo, ale łączy nas wszystkich pasja społecznikowska. Chcemy dzielić się naszym doświadczeniem życiowym i zawodowym, chcemy pomagać wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują, a szczególnie młodym, na których czyhają różne zasadzki złego.

Zadanie jest wielkie i może przerastające nas po ludzku sądząc, ale z pomocą Bożą jesteśmy w stanie to dobro wspólne pomnażać. Wielką pomocą w naszym dziele będzie nauczanie i życie naszego Świętego Papieża. Ta wielka spuścizna nauczania, głoszenia Ewangelii, a zwłaszcza przykład Jego życia są dostępne dla każdego, kto zechce się z tym zapoznać i zgłębić swoją wiedzę o nich. Są materiały w różnych formach, żyją również jeszcze świadkowie Jego życia j Jego świętości.

Korzystajmy więc!

Andrzej Sylwester Zieliński

Członek Założyciel Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna