Czwartkowe spotkanie z Instytutem Pamięci Narodowej- Marzec ’68

15 Marca 2018 godz. 19.00    „Marzec ’68 z perspektywy półwiecza ”                                                   

 -rozmowę z dr Franciszkiem Dąbrowskim poprowadzi red. Mirosław Biełaszko z Biura Edukacji Narodowej IPN w Warszawie 

Zarys tematu rozmowy: 

Protesty marcowe nie zaistniały w politycznej próżni. To oczywiste stwierdzenie nie odnosi się tylko do wielowarstwowego kontekstu wewnątrzpolskiego. Wiadomo, że jednym z katalizatorów napięć w PRL był konflikt izraelsko-arabski z 1967 r. Warto jednak zwrócić uwagę na inne okoliczności: w styczniu 1968 r. Czechosłowacja zdecydowanie rozpoczęła proces liberalizacyjnych reform, który w sierpniu został brutalnie stłumiony interwencją wojsk Układu Warszawskiego. „Praskiej wiośnie” towarzyszyła rewolucja kontrkulturowa na Zachodzie, której najbardziej wyrazistym przejawem były protesty studenckie w Paryżu w maju. Czy równoczesność tych wszystkich wydarzeń jest przypadkowa? Czy możemy mówić o zjawiskach, które przenikały nie tylko granice „bratnich krajów”, ale i żelaznej kurtyny? Na ile polski Marzec był odrębny i specyficzny, a na ile stanowił refleks szerszych tendencji?

Źródło : https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/47719,Rok-1968-z-perspektywy-polwiecza-panel-dyskusyjny-Warszawa-8-marca-2018.html