Działalność Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna w 2012 r.

Jan Pietrzak

Jan Pietrzak

Wydarzenia zorganizowane przez Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna w Łomiankach w 2012 r.

 

02.02.2012Występ  Jana PietrzakaDK Łomianki
25.02.2012Wykład ks. prof. Tadeusza GuzaUKSW
16.02.2012„Bestie” ksiażka i spotkanie z T. PłużańskimICDS
20.03.2012Ankieta dla Radnych 
22.03.2012 Żołnierze Wyklęci – losy niepokornych, spotkanie z płk. MroczkowskimICDS
14.04.2012Msza św. II rocznica Katastrofy SmoleńskiejKosciół Św. Małgorzaty
21.04.2012„Kolumbia” spotkanie z reżyserem p. Dominkiem TarczyńskimDK Łomianki
18.06.2012Serce za serce – koncertDK Łomianki
21.09.2012„Za chleb i Wolność” p. Gwiazdowie, prof. Jan Żaryn, wystawaICDS
9.11.2012film o Paderewskim i Piłsudskim, historykiem IPN dr. DomagalskiICDS
10-15.12. 2012Polacy Bohaterom- Paczka zbiórka darów dla akcji Stow. Odra – NiemenBAZAR
14.12.2012Film Tow. Generał poszedł na wojnę, spotkanie z p. dr DomagalskimICDS