Działalność Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna w 2015 r.

Tim Guenard

Tim Guenard

4,6,11.01Zbiórka charytatywna na budowę Kościoła św. Marka w Dąbrowie LeśnejKościół w Dąbrowie
11.01 Koncert charytatywny „ Gloria in excelsis Deo” w wykonaniu Chóru Wiwat, aula ICDS.ICDS
28.02„Od Rycerza do Żołnierza – czyli obrona polskich granic” historia w pigułce DK
28.02„Dziewczyny z tamtych lat” film i spotkanie z Aliną CzerniakowskąDK
13.03Narodowy Dzień Życia „Silniejszy od nienawiści” spotkanie z Timem GuenardICDS
21.03Narodowy Dzień Życia „Skarga „film o ks. Piotrze Skardze i spotkanie z reż. J. MańkąCK
18.04„Dama” film i spotkanie z reż.Dłużewską, „Wystawa Smoleńska”CK
17.05Propagowanie homilii arb. Gondeckiego – rozdawanie ulotek w 5 kościołachkościoły Łomianek i Czosnowa
18.05Warsztaty dla nauczycieli i rodziców o uzależnieniach. Prowadzący prof.. JędrzejkoICDS
10 i 24.05Współpraca z RKW -organizacja uczestnictwa w KWŁominaki
10-18.06Warsztaty dla uczniów Gimnazjów o uzależnieniachŁomiankowskie gimnazja
czerwiecAmicus szkolenie dla irganizacji pozarzadowychICDS
20-29.06Zbiórka makulatury dla rodziny, która utraciła dom w wyniku wybuchu gazuParafia Św. Małgorzaty
4.09-10.09Zbiórka makulatury na budowę kościoła św. Marka Ewangelisty w DąbrowieParafia św.Marka Ewangelisty w Dąbrowie
5.09Cykl Więż pokoleń „Zawisza wczoraj i dziś”-rekonstrukcja Powstania WarszawskiegoCentrum Kultury
6.09Współpraca z RKW -organizacja uczestnictwa w KWŁomianki
09-10.11Warsztaty dla uczniów Gimnazjów i uzależnieniachŁomiankowskie gimnazja
27.09Stop Deprawacji w Edukacji – KonferencjaICDS
25.10Współpraca z RKW -organizacja uczestnictwa w KWŁomianki
19-25.11Zbiórka makulatury-na budowę kościoła w Dziekanowie LeśnymDziekanów Leśny