Promocja książki „Ostatni list do matki” w Muzeum Niepodległości (fotografie)

12 maja w Muzeum Niepodległości w Warszawie, Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna zorganizowało promocję ogólnopolskiego wydania książki ppłk Leszka „Andrzeja” Mroczkowskiego „Ostatni list do matki”. Wspomnienia Żołnierza Wyklętego”. Oprawę artystyczną spotkania stworzył zespół MAT z Bielańskiego Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie. Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna Marcin Bogdan. Głos zabrali posłowie: Ewa Tomaszewska i Jacek Kurzępa, wiceprezes Związku Pisarzy Katolickich Juliusz Erazm Boleki dziennikarz Radia Wnet Tomasz Wybranowski. Spotkanie prowadził Miłosz Manasterski.

Sponsorem wydania książki jest AMW Sinevia Sp. z. o.o. 

Fot. Aleksandra Manasterska