Ireneusz Wach

Ireneusz Wach (ur. 28.05.1963) w 1982 rok ukończył Liceum Poligraficzne. Następnie przez 28 lat związany z poligrafią, kolejno jako zecer, linotypista, maszynista offsetowy. Ukończył studia licencjackie, a następnie magisterskie w Społecznej Akademii Nauk w Łodzi na wydziale zarządzania w specjalizacji zarządzanie zasobami ludzkimi, a następnie na wydziale nauk społecznych i humanistycznych Społecznej Akademii Nauk studia podyplomowe w zakresie prawa pracy i kadr. Działacz związkowy, od 1989 związany z NSZZ „Solidarność”. Od 2002 roku wiceprzewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Drukarni Prasowej S.A. w Łodzi. Od 2006 roku delegat na Walne Zebranie Delegatów Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. W latach 2006-2010 przewodniczący Rady Pracowników w Drukarni Prasowej S.A w Łodzi. Od 2010 roku pełni funkcję członka Prezydium Zarządu Regionu Ziemia Łódzka NSZZ „Solidarność”. Jako sekretarz Zarządu Regionu łódzkiej „Solidarności” od 2010 roku kieruje Biurem ZR, sprawuje nadzór właścicielski oraz nadzoruje pracę administracji. Zajmuje się przygotowaniem posiedzeń Prezydium, Zarządu i WZDR, a także informacją wewnętrzną i zewnętrzną Związku. Sprawuje nadzór nad wydawaniem Regionalnego Informatora Związkowego, a także zajmuje się organizacją obchodów uroczystości i świąt związkowych i państwowych. W 2014 roku postanowieniem Prezesa Zarządu Głównego Związku Sybiraków otrzymał Złotą Odznakę Zasłużonego Dla Związku Sybiraków. Prywatnie żonaty od 1989 roku, syn Kamil lat 26 (rocznik 1990). Interesuje się sportem, szczególnie piłką nożną i siatkówką. Zafascynowany nowoczesnymi technologiami teleinformatycznymi. Słucha muzyki rockowej z lat 60, 70 i 80.