19 grudnia 2016

Kontakt

Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Ojczyzna”

ul. Stanisława Staszica 2

05-092 Łomianki

tel. 502 122 571

e-mail: biuro@dobrowspolne.pl

www.dobrowspolne.pl

KRS 0000500508

NIP 1182097602

SDWO posiada konto bankowe w  Mazowieckim Banku Spółdzielczym  Łomianki, nr r-ku 76 80090007 0019 2314 2001 0001.