List od Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło

Prezes RM Beata Szydło

Prezes RM Beata Szydło

Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów: Dziękuję więc inicjatorom upamiętnienia „Inki” tutaj, w Łomiankach – Stowarzyszeniu „Dobro Wspólne Ojczyzna”, Rodzinie Salezjańskiej i wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w akcji: „Serce dla Inki”.

List od Pani Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło – PREZES RADY MINISTROW – Organizatorzy i uczestnicy uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej Danutę Siedzikównę „Inkę“

Łomianki, dnia 5 marca 2017 r.

Szanowni Państwo
w panteonie polskich bohaterów, bohaterów naszej niepodległości, przez lata nie było miejsca dla tych, którzy wierni ideałom służby Bogu i Ojczyźnie, przeciwstawili się komunistycznemu terrorowi. Przez blisko siedemdziesiąt lat ich dokonania i zasługi nie zajmowały należytego miejsca na kartach polskiej historii. Wyjątkową postacią wśród nich jest Danuta Siedzikówna „Inka”, której wolna Polska oddaje dziś należną cześć. Wszystkim uczestnikom uroczystości odsłonięcia tablicy, która jako dar serca mieszkańców Łomianek upamiętni dokonania niezłomnej bohaterki Armii Krajowej, przekazuję wyrazy szacunku i serdecznej pamięci.
Dzisiejsze wydarzenie jest znaczącym wyrazem przywracania pamięci o Żołnierzach Wyklętych – bohaterach polskiej wolności, którzy swym życiem dali świadectwo autentycznego patriotyzmu. Torturowani, skazywani na wieloletnie wyroki i karę śmierci, odzierani z żołnierskiej czci, honoru i godności do końca pozostali wierni najwyższym dla nas Polaków wartościom: Ojczyźnie, Bogu, ideałom służby i braterstwa. Symbolicznym wyrazem tej postawy są legendarne już słowa niespełna osiemnastoletniej Inki; „Powiedźcie mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”. To przesłanie jest lekcją dla nas wszystkich. Lekcją o tym, że istnieją wartości, w obronie których nie można ustąpić nawet za najwyższą cenę.

Naszą powinnością i obowiązkiem wobec Żołnierzy Wyklętych jest przywracanie o Nich pamięci. Dziękuję wszystkim, którzy przyczyniają się do swoistego zadośćuczynienia, jakie polskie państwo jest winne tym bohaterom. Do przekazywania testamentu Żołnierzy Wyklętych kolejnym pokoleniom. Dziękuję więc inicjatorom upamiętnienia „Inki” tutaj, w Łomiankach – Stowarzyszeniu „Dobro Wspólne Ojczyzna”, Rodzinie Salezjańskiej i wszystkim mieszkańcom, którzy wzięli udział w akcji: „Serce dla Inki”. Swym działaniem przypominacie Państwo, że Niezłomni byli ludźmi wielkiego formatu, dzięki którym żyjemy dziś w niepodległej Polsce.
Cześć i chwała Bohaterom! Cześć Żołnierzom Wyklętym.

List od Pani Premier Beaty Szydło

List od Pani Premier Beaty Szydło