Małżeńska droga wzrastania w miłości. Sympozjum w 50-lecie encykliki Humanae vitae

W  ramach obchodów Narodowego Dnia Życia w Łomiankach, który w 2018 roku będziemy obchodzili pod hasłem:

ŻYCIE, RODZINA, OJCZYZNA”

Zapraszamy na Sympozjum w 50-lecie encykliki Humanae vitae, organizowane przez Instytut Studiów nad Rodziną im. Arcybiskupa Kazimierza Majdańskiego. Odbędzie się ono w gmachu instytutu w dniu 3 marca 2018.

Program sympozjum HV Łomianki 3.03.2018