Marcin Bogdan

Absolwent a następnie pracownik Politechniki Warszawskiej, w okresie Solidarności i stanu wojennego działacz Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Od 1989 roku prowadzi działalność gospodarczą jako wspólnik i członek zarządów spółek branży przemysłowej. W roku 1990 współinicjator powołania społecznej szkoły podstawowej, wieloletni członek zarządu Stowarzyszenia prowadzącego szkołę.

Współzałożyciel Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna, od 2016 roku Prezes Zarządu Stowarzyszenia.

Żonaty, troje dzieci.