Ostatni list do Matki. Wspomnienia Żołnierza Wyklętego

Pułkownik Leszek Mroczkowski  (ur. 8.10.1931 r. w Pustelniku k. Warszawy) w 1948 r. jako uczeń gimnazjum został członkiem Zrzeszenia “Wolność i Niezawisłość”. Uczestniczył w licznych walkach z KBW i MO, odpowiadał za przerzut ludzi i informacji dla Rządu Na Uchodźstwie przez granicę Czechosłowacką. W 1952 r. aresztowany i po długim i brutalnym śledztwie skazany na karę śmierci, którą w drugiej instancji sąd zmienił na 12 lat ciężkiego więzienia. Dzięki amnestii w 1957 r. opuścił zakład karny, przez kolejne lata był nadal inwigilowany i represjonowany przez aparat bezpieczeństwa. Mimo to w latach osiemdziesiątych aktywnie włączył się w działalność opozycyjną w powstającej a później podziemnej “Solidarności”. Po 1989 r. został działaczem środowiska kombatanckiego. 11 listopada 2009 r. odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej i za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju, 9 grudnia 2015 Krzyżem Wolności i Solidarności za zasługi w działalności na rzecz niepodległości i suwerenności Polski oraz respektowania praw człowieka w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

 

Książka “Ostatni list do Matki”, zawierająca poezję i prozę Leszka Andrzeja Mroczkowskiego,  to poruszające świadectwo historyczno-literackie człowieka o niezwykłej biografii,  Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja Poety-Bohatera, czeka wciąż na ogólnopolską debatę, na szerokiego czytelnika, na zasłużone dla siebie miejsce na księgarnianych półkach. To ostatni taki literacki dokument, głos pokolenia, które odchodzi, ale które nie może zostać zapomniane. Stąd nasza wielka prośba o wsparcie tej cennej publikacji, umożliwienie jej długiego życia i szczęśliwą podróż do rąk czytelników w całej Polsce i poza jej granicami.

 

Jak napisał sam Poeta-Bohater – Leszek Andrzej Mroczkowski:

 

Więc jeśli kiedyś wróci Polska,

To niech za nas ktoś upomni.

Żegnaj mateczko, muszę kończyć,

klucz zgrzyta w zamku… idą po mnie

 

Stowarzyszenie Dobro Wspólne Ojczyzna wydało książkę w roku 2016 w nakładzie 2000 egzemplarzy. Już dzisiaj nakład książki pozostał wyczerpany. Stowarzyszenie podejmie kroki mające na celu szybki druk nowego wydania książki, wprowadzenia nakładu do ogólnopolskiej dystrybucji, konwersję książki na format e-book oraz realizację szeroko pomyślanych działań promocyjnych (m. in. dedykowana strona internetowa i spotkania promocyjne na terenie całego kraju). Dochód ze sprzedaży książki będzie systematycznie przekazywany jej Autorowi i częściowo przeznaczony na zadania organizacyjno-promocyjne.

Naszym celem jest wpisanie na trwałe książki “Ostatni list do Matki” do kanonu lektur każdego polskiego patrioty.