Przejmujący spektakl i prelekcja o Danucie „Ince” Siedzikównie

Spektakl INKA

Spektakl INKA

Stowarzyszenie „Dobro Wspólne Ojczyzna” było w piątek  10 lutego 2017 r. organizatorem wieczoru patriotycznego w Łomiankach w ramach programu obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych pod patronatem Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Spotkanie było poświęcone w całości postaci bohaterki narodowej – Danuty Siedzikówny ps. Inka, sanitariuszki 4. szwadronu 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej. Młodzi aktorzy z Grupy Teatralnej Związku Strzeleckiego „Jesteśmy” na scenie Centrum Kultury w Łomiankach, sugestywnie i wzruszająco przedstawili historię walki i męczeństwa „Inki”, która  w 1946 w czasie śledztwa prowadzonego przez UB była bita i poniżana, ale mimo to odmówiła zeznań obciążających innych żołnierzy AK.

Spektakl INKA

Spektakl INKA

Pogłębioną refleksję nad bohaterką z Armii Krajowej zapewniła znakomita prelekcja specjalisty z Biura Edukacji  Instytutu Pamięci Narodowej – historyka Michała Zarychty. Ze strony Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna słowo wstępne wygłosił prof. Andrzej Zieliński. Całość dopełniała wystawa poświęcona Ince i Zołnierzom Wyklętym wystawiona tego dnia w sali widowiskowej Centrum Kultury w Łomiankach.

Wieczór poświęcony „Ince” jest częścią szeroko zakrojonej akcji Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna w ramach której powstanie tablica pamiątkowa Danuty Siedzikówny w kościele Matki Bożej Królowej Rodzin w Dziekanowie Leśnym. Piątkowe spotkanie było formą wprowadzenia do tej niezwykłej uroczystości, która odbędzie się w dniu marca 2017 r. z udziałem m. in. rodziny bohaterki i przedstawicieli środowisk kombatanckich.

Sponsorem spektaklu i prelekcji była firma DUSCHY – bardzo dziękujemy!!!

Prelekcja Michała Zarychty z IPN

Prelekcja Michała Zarychty z IPN

Prof. Andrzej Zieliński otwiera spotkanie

Prof. Andrzej Zieliński otwiera spotkanie