Marcin Bogdan

Nasza misja

Celem, misją Stowarzyszenia Dobro Wspólne Ojczyzna jest poszukiwanie i pielęgnowanie takich obszarów i wartości, które mogą i powinny być dobrem wspólnym dla wszystkich, którzy poczuwają się do bycia Polakami, dobrem wspólnym naszej Ojczyzny. Dobrem wspólnym jest nasza historia, nasza kultura, język, ziemia ojczysta, wartości chrześcijańskie – niezależnie od wyznawanej wiary – bo w oparciu o te wartości Read more about Nasza misja[…]